Regulamin

XXXIII BIEG SYLWESTROWY 2017

ŁÓDŹ

REGULAMIN

XXXIII Bieg Sylwestrowy odbędzie się 31.12.2017r.w Hotelowy Kompleks „Arturówek” Łódź ul. Skrzydlata 75 tel. 042-659-76-22

 

Organizatorzy i współorganizatorzy:

 • Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi
 • Urząd Miasta Łodzi
 • Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej
 • Hotelowy Kompleks Leśny „ Arturówek”
 • Firma „Iwona” Aleksandrów Łódzki
 • Express Ilustrowany – patronat medialny

 

Cel imprezy

Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
Rozwijanie rywalizacji sportowej. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności. Zwiększenie aktywności ruchowej młodzieży i dorosłych. Propagowanie idei Olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży. Promocja Miasta Łodzi.

 

Program

10.30 – 2 km bieg młodzieżowy
11.00 – 1 km bieg VIP-ów
11.30 – 10 km bieg główny/ 2 pętle/
13.00 - wręczenie Pucharów i nagród

 

Uczestnictwo

Do startu w biegu na 10km zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. W biegu na 2km młodzież urodzona w 2002r. i młodsi. Wszyscy uczestnicy biegów, powinni posiadać aktualne badania lekarskie, uprawniające do biegów długich.

W biegu VIP-ów startują osoby zaproszone przez organizatora.

Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny. Noclegi można zamawiać do dnia 28.12.2017r. w Hotelowy Kompleks Leśny „Arturówek „ tel. 42-659-76-22; 884 806 008; mail: arturowek@onet.eu

 

Zgłoszenia

Bieg główny – wprowadza się limit startujących – 1000 osób. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 1000 osób lista startowa zostanie zamknięta. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy Cronochip.pl znajdujący się pod adresem:
http://cronochip.pl/33-bieg-sylwestrowy
Link do tego adresu będzie dostępny także na oficjalnej stronie Łódzkiego Biegu Sylwestrowego www.bslodz.pl
Zgłoszenia będzie można także dokonać w dniu biegu w biurze zawodów: Hotelowy Kompleks Leśny„
Arturówek” od godz.9:00 do 10:30 (w przypadku nie osiągnięcia limitu)
(Ze względów organizacyjnych po godzinie 10.30 zgłoszenia do zawodów nie będą przyjmowane - bez wyjątków).

Wszystkie osoby, które zgłoszą się do zawodów, po dokonaniu opłaty startowej znajdą się na liście startowej XXXIII Biegu
Sylwestrowego.

Bieg młodzieżowy
Zgłoszenia indywidualne będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Cronochip.pl:
http://cronochip.pl/33-bieg-sylwestrowy Link do tego adresu znajduje się również na stronie www.bslodz.pl

 

Opłata startowa

wynosi:
• 25 zł – w okresie od 20 września 2017 roku do dnia 31października 2017 roku
• 40 zł – w okresie od 1 listopada 2017 roku do dnia 20 grudnia 2017 roku
• 60 zł – w dniu biegu 31 grudnia 2017 roku. (w przypadku wolnych nr startowych)

W biegu młodzieżowym nie pobiera się opłaty startowej.

Opłata startowa jest dokonywana za pośrednictwem płatności elektronicznych w portalu Sportmaniacs.com bezpośrednio po
internetowej rejestracji. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot do 7 dni od daty wpłaty jednak nie później niż 10
dni przed datą zawodów. We wszelkich sprawach płatności elektronicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem:
info@cronochip.pl

 • Wpisowe po 7 dniach nie podlega zwrotowi oraz nie może zostać przeniesione na innego uczestnika.
 • Osoby, które dokonają opłaty wpisowego do 16 grudnia 2017 roku oraz dokonają
  zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.bslodz.pl otrzymają imienne numery startowe.
 • W przypadku dokonania przelewu po 20 grudnia, zawodnik zobowiązany jest do
  przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.
 • Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
 • Na stronie z wynikami będzie do pobrania pamiątkowy dyplom .
 • Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje :
  • Imienny numer startowy + 4 agrafki
  • Bon żywieniowy
  • Medal pamiątkowy – po ukończeniu biegu

 

Nagrody

Bieg główny w kategorii kobiet i mężczyzn*:
Za zajęcie miejsc I-III przewidziane są nagrody pieniężne lub rzeczowe , za zajęcie miejsc IV-VI nagrody rzeczowe.
Zwycięzca w biegu na 10 km otrzyma Puchar Prezydenta Miasta Łodzi.
Zwyciężczyni w biegu na 10 km otrzyma Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego.

Najlepsza studentka województwa łódzkiego i najlepszy student województwa łódzkiego zostaną nagrodzeni Pucharem
Prezesa AZS Łódź.
Najlepszy student/studentka Politechniki Łódzkiej otrzyma Puchar JM Rektora Politechniki Łódzkiej.

Wśród wszystkich, którzy ukończą bieg na 10 km rozlosowane zostaną nagrody niespodzianki.
Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nie są brani pod uwagę w losowaniu.
Nie można odbierać nagród za osoby wylosowane a nieobecne przy losowaniu.

Bieg młodzieżowy w kategorii dziewcząt i chłopców*:
Za zajęcie miejsc I-VI przewidziano puchary i nagrody rzeczowe.
Zwyciężczyni w kat. dziewcząt otrzyma Puchar Dyrektora Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej.
Zwycięzca w kat. chłopców otrzyma Puchar Prezesa Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi.

*Dla każdego uczestnika, który ukończy bieg, przewidziano okolicznościowy medal oraz
bon na posiłek do zrealizowania na miejscu zawodów bezpośrednio po biegu.

 

Postanowienia końcowe

 • Każdy startujący w XXXIII Biegu Sylwestrowym musi posiadać przypięty numer startowy na klatce piersiowej.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy odniesione w trakcie imprezy.
 • Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną, szatnie/depozyt/, możliwość kąpieli (natrysk)

Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu
do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą
klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej
rywalizacji na trasie uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych zgodnie z
oznaczeniami sektorów startowych.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia startujących zawodników w
XXXIII Biegu Sylwestrowym

Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
Prosimy o nie zostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Rzeczy do depozytu będą
przyjmowane tylko w zamkniętych dużych torbach.

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu w dniu
zawodów.

Pisemne uwagi dotyczące wyników należy przekazać najpóźniej do 2 stycznia 2018r. na adres mail:
info@cronochip.pl

Organizator
Kontakt z organizatorem: info@bslodz.pl