Informacje dot. osób niepełnoletnich oraz oświadczenia startujacego

Posted on

Przy odbiorze nr. startowych każdy z uczestników XXXII Biegu Sylwestrowego będzie musiał podpisać stosowne oświadczenie, w którym między innymi jest zapis o stanie zdrowia startującego. Startujący indywidualnie w biegu na 2 km jak i zawodnicy poniżej 18 roku życia/10km/ powinni posiadać pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego zezwalającą na start w zawodach.
Wzór druku do pobrania.